16 Απριλίου 2015

Η πρώτη ψηφιακή κάμερα που δεν θέλει μπαταρία αλλά αυτοφορτίζεται!

��������: ��������� � ������ ��� �������� ��� ������ ��� �������� - ����� ����� - news.gr