27 Απριλίου 2015

"Ο σεισμός του Νεπάλ ήταν 900 φορές μεγαλύτερος από της Κεφαλλονιάς"

"� ������� ��� ����� ���� 900 ����� ����������� ��� ��� �����������" - �������� - news.gr