27 Απριλίου 2015

4,8 δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές χειρουργείο

4,8 ���. �������� ��� ����� �������� �� ��� ������� ����������� - ����� - news.gr