17 Μαρτίου 2015

Γαλλία: Stop στα υποσιτισμένα και ανορεξικά μοντέλα με νόμο

Για να αναγκασθούν τα πρακτορεία να παρέχουν για κάθε μοντέλο ιατρικό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος βρίσκεται πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο