17 Μαρτίου 2015

Ο παλιός είναι... πιο σοφός!

Μπορεί το μυαλό των γηραιότερων ανθρώπων να δουλεύει πιο αργά αλλά η σκέψη τους είναι πιο ώριμη και πιο σοφή.