16 Μαρτίου 2015

"Κάνουμε το καλύτερο για να πληρωθούν πιστωτές και συνταξιούχοι"

Η έρευνα συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων σε πάνω από 160 βασικά αγαθά και υπηρεσίες.