16 Μαρτίου 2015

Τεμάχιο του τίμιου ξύλου βρέθηκε στην Σινώπη του Πόντου

πολλοί γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι ξεπέρασαν τα ηθικά όρια και έκαναν πειράματα που έβλαψαν ανεπανόρθωτα, πολλές φορές, του συμμετέχοντες.

Το πείραμα του Μίλγκραμ

Το 1961, ο Στάνλεϊ Μίλγκραμ, κοινωνικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, ήθελε να εξετάσει πειραματικά την υπακοή του ατόμου στην εξουσία.

Για το σκοπό αυτό σχεδίασε ένα πείραμα με