16 Μαρτίου 2015

20 Μαρτίου: Έκλειψη ηλίου ορατή στην Ελλάδα [Βίντεο]

Μια μερικώς ορατή έκλειψη ηλίου θα παρακολουθήσουμε στις 20 Μαρτίου, στην Ελλάδα.

Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει στις 10.40 και να ολοκληρωθεί στις 12.50.

Στην Ελλάδα ο δίσκος της Σελήνης θα καλύψει μόνο το 1/3 του ηλιακού δίσκου, αλλά καιρού επιτρέποντος θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε το